Thứ Tư, Tháng Sáu 23, 2021
Thuật ngữ Y khoa Tiếng Anh

[KTYH] Cấu trúc căn bản của Thuật ngữ Y khoa tiếng Anh

Thuật ngữ Y khoa tiếng Anh được tạo nên bởi môt vài thành tố cơ bản của nó. Bài học này cung cấp cho bạn cách nhận ra các thành tố (hay phần tử) tạo từ.
intubation illust

[KTYH] Breathing Tube or Endotracheal Tube

What is an Endotracheal or Breathing Tube? An Endotracheal tube (Breathing tube) is a catheter that is inserted into the trachea (wind pipe) in...
Sizing an oropharyngeal airway

[KTYH] BASIC AIRWAY MANAGEMENT

BASIC AIRWAY MANAGEMENT

[KTYH] GIẢI PHẪU TIM CƠ BẢN (SONG NGỮ)

Basic anatomy of the heart (Giải phẫu tim cơ bản) The heart consists of four chambers

[KTYH] Từ vựng chuyên ngành về tim phần 2

Từ vựng chuyên ngành về tim phần 2. Coronary artery: động mạch vành; Left coronary artery: động mạch vành trái,...

[KTYH] Từ vựng chuyên ngành về tim phần 1

Từ vựng chuyên ngành về tim phần 1: Right atrium: tâm nhĩ phải; Left atrium: tâm nhĩ trái; Right ventricle: tâm thất phải,...

Cẩm nang người dịch – Tiếng anh Y khoa

Cẩm nang người dịch - Tiếng anh Y khoa Thông tin nổi bật: Tác giả: Nhiều Tác Giả Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành:...

[KTYH] TIẾNG ANH TRONG Y KHOA

Tiếng Anh trong y khoa rất quan trọng đối với nhiều tầng lớp, đối tượng khác nhau đặc biệt là các Bác Sĩ, Y tá phục vụ trong học tập và khám chữa bệnh......

[KTYH] ENGLISH FOR MEDICINE

ENGLISH FOR MEDICINE - TIẾNG ANH NGÀNH Y Tiếng Anh rất quan trọng đặc biệt là Tiếng Anh chuyên ngành, đối...

[KTYH] TỪ VỰNG TIẾNG ANH CÁC CHUYÊN NGÀNH

TRỌN BỘ TÀI LIỆU TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH [ FULL PDF ]