Thứ Tư, Tháng Sáu 23, 2021

VIDEO VỀ QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU

Phần 1 https://www.youtube.com/watch?v=X4ZVSByclGw   Phần 2 https://www.youtube.com/watch?v=gH-t3GfRzkY   Phần 3 https://www.youtube.com/watch?v=NbN8A6lqZfA

VIDEO VỀ NHÓM MÀU VÀ TRUYỀN MÁU

https://www.youtube.com/watch?v=32SSAgQLFYg&feature=youtu.be

[KTYH] Vòng đời của hồng cầu – Chu trình chuyển hóa bilirubin

Các tế bào hồng cầu chỉ sống được khoảng 120 ngày vì màng tế bào dần bị bào mòn khi di chuyển trong máu, cuối cùng chúng sẽ bị vỡ và được loại bỏ khỏi hệ tuần hoàn.

[KTYH] Xác định nhóm máu

Bác sĩ có thể xác định nhóm máu của bệnh nhân một cách nhanh chóng nhờ các kháng thể được tổng hợp sẵn.

[KTYH] Nhóm máu Rh trong sản khoa

Hệ nhóm máu Rh có ý nghĩa quan trọng trong sản khoa. Đặc biệt là khi mẹ Rh (-) mang thai đứa trẻ Rh (+).

[KTYH] Hệ nhóm máu Rh

Hệ nhóm máu Rh được phân loại dựa trên sự có mặt hay không có mặt của một loại kháng nguyên có tên là “Rh” ở trên màng hồng cầu.

[KTYH] Giải thích một số đặc tính của máu

Máu của chúng ta gồm nhiều thành phần, trong đó có một thành phần quan trọng là hồng cầu.

[KTYH] Nhóm máu O Bombay

Một người nhóm máu O xảy ra phản ứng ngưng kết với một nhóm máu O khác.

[KTYH] Cơ chế tạo nhóm máu ABO

Như chúng ta biết, nhóm máu ABO do các kháng nguyên A và B trên màng hồng cầu quy định.

[KTYH] Quá trình đông máu

Quá trình đông máu diễn ra theo ba bước chính: co mạch, tạo nút tiểu cầu và đông máu.